• پس باکس
  • پس باکس
  • پس باکس
  • لامینارهودها

پس باکس ها و لامینارهودها

شرکت پارس پاد انواع پس باکس های استینلس استیل در دو نوع استاتیکی و دینامیکی تولید می کند.
ویژگی ها:
– در سایزهای مختلف (بسته به نیاز مشتری)
– سطح داخلی یکپارچه
– دارای سازه ی دو جداره
– دارای شیشه ی دید دوجداره
– اینترلاک الکترومغناطیسی درب ها
– دستگیره های استینلس استیل
– روشنایی
– لامپ UV
– دارای فیلتراسیون دو مرحله¬ای

  • پیش فیلتر ( با کارایی 95% تا 5/0 میکرون)
  • فیلتر هپا ( با کارایی 99/99% تا 2/0 میکرون)

– گیج مگنهلیک جهت اندازه¬گیری افت فشار
– دمنده ی سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون هوا
– جنس سازه:

  • از استینلس استیل 304

– دارای بورد کنترل الکترونیکی

شرکت پارس پاد همچنین انواع لامینارهود استینلس استیل تولید می کند که دارای یک فن باکس و فیلترباکس می باشد.

– در سایزهای مختلف (بسته به نیاز مشتری)
– روشنایی
– لامپ UV به همراه تایمر
– دارای فیلتراسیون دو مرحله¬ای

  • پیش فیلتر ( با کارایی 95% تا 5/0 میکرون)
  • فیلتر هپا ( با کارایی 99/99% تا 2/0 میکرون)

– گیج مگنهلیک جهت اندازه¬گیری افت فشار
– دمنده ی سانتریفیوژ
– جنس سازه:

  • از استینلس استیل 304

– دارای بورد کنترل الکترونیکی
– ارائه اسناد معتبرسازی شامل DQ, IQ, OQ, PQ