شرکت پارس ­پاد ارائه دهنده­ی انواع تجهیزات اتاق تمیز استینلس استیل مختلف بسته به نیاز مشتری به شرح زیر می ­باشد.

– انواع میزکار استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

– کمد و قفسه استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

– سینک­های استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

– انواع مختلف صندلی استینلس استیل بسته به نیاز مشتری

– بنچ استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

– انواع رک و سینی استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

– بشکه استینلس استیل در ظرفیت­های مختلف بسته به نیاز مشتری

– الک استینلس استیل با مش­های مختلف بسته به نیاز مشتری

– درین استینلس استیل تک سیفونه و دو سیفونه در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری

cleanroom

شرکت پارس ­پاد ارائه دهنده­ی انواع تجهیزات اتاق تمیز استینلس استیل مختلف بسته به نیاز مشتری به شرح زیر می ­باشد. – انواع میزکار استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری – کمد و قفسه استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به نیاز مشتری – سینک­های استینلس استیل در سایزهای مختلف بسته به […]

مخازن ساخت و ذخیره

شرکت پارس­پاد ارائه دهنده­ی انواع ظروف استینلس استیل مختلف مطابق GMP بسته به نیاز مشتری به شرح زیر می­باشد.  – انواع سطل استینلس استیل در حجم­های مختلف بسته به نیاز مشتری – انواع بشکه استینلس استیل در ظرفیت­های مختلف بسته به نیاز مشتری – ظروف حمل مواد دارویی (الکل، پودر و …) استینلس استیل در […]