دفتر مرکزی

  • تهران، میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان خیابان کوثر دوم پلاک 1 ساختمان دلگشا طبقه اول واحد 6

  • 66431884-5 (+9821)

  • 66928003 (+9821)

  • 66431886 (+9821)

  • info@parspaad.com

کارخانه پارس پاد

  • نظرآباد

  • +1 123 312 32 23

  • +1 123 312 32 24

  • info@parspaad.com

  • +1 123 312 32 26